Dohled nad infrastrukturou

Požadavky na vysokou dostupnost a spolehlivost ICT služeb předpokládá permanentní monitoring zařízení. Využitím externího dohledového a dispečerského centra klienti získávají stálou kontrolu na svými technologiemi, resp. sledovanými stavy. Zvyšují tím kvalitu poskytovaných služeb bez nutnosti provozu vlastního nákladného dohledového centra. Mohou svým zákazníkům garantovat vysokou kvalitu nabízených služeb a proaktivní reakci v případě poruchy či neplánované události. Poskytování služeb je možné i v režimu “TimeShift” - tedy tehdy, kdy je klient potřebuje (např. jen noční, víkendový dohled).

 

O monitoring sítí se stará tým vyškolených pracovníků se znalostmi síťových prvků a zkušenostmi od poskytovatelů telekomunikačních služeb. Díky našemu dohledovému systému jsou schopni okamžitě reagovat na nestandardní chování v síti, hlídat parametry sítě a zařízení dle zadaných požadavků a při zaznamenání jakéhokoliv problému Vás nebo Vámi určené osoby ihned kontaktovat, dle eskalačního schématu.

 

Dále nabízíme dispečerské řízení poruch, resp. koordinaci Vašich externích servisních organizací. Operátoři v dohledovém centru poruchu zaznamenají a následně řídí proces odstranění, paralelně informují všechny zúčastněné strany o průběhu řešení včetně finálního potvrzení funkčnosti od všech stran. Součástí monitoringu je Trouble Ticket systém, kam naši pracovníci zapisují všechny incidenty ve Vaší síti i postup jejich řešení.

 

Dohled sítě:

  • nepřetržité monitorování všech aktivních síťových prvků (24/7)
  • přizpůsobení monitoringu Vašim představám a požadavkům (case by case)
  • dohled sítě vyškolenými pracovníky se zkušenostmi v ICT
  • zaznamenávání událostí na všech monitorovaných prvcích v síti do TroubleTicket systému
  • nastavení thresholdů a alarm managementu dle Vašich požadavků