Dispečink

Dispečink je specializované dohledové a service-desk pracoviště s provozem 24/7/365. Jeho úkolem je nepřetržité sledování a vyhodnocování hodnot z energetických systémů. Operátoři neprodleně reagují na vzniklé situace a komunikují se zákazníky, resp. servisními organizacemi, dle eskalační matice s cílem nápravy nebo minimalizace způsobené škody. 

 

Proaktivně zajišťujeme:

 • dohled prvků telemetrické infrastruktury
 • servis telemetrické infrastruktury
 • dohled měřících a regulačních systémů (sw)
 • dohled a řízení energetických zařízení
 • příjem požadavků zákazníka
 • komunikaci se zákazníky v případě poruchy, havárie, včetně průběžného informování o situaci
 • komunikaci se servisní organizací partnera
 • evidenci Trouble Ticketů

 

Přínosy:

 • v případě havárie Vás bez prodlení operátor informuje o vzniklé situaci
 • 24/7 člověk na telefonu schopný řešit Váš požadavek
 • náklady na provoz outsourcového dispečinku 24/7 jsou výrazně nižší než provoz vlastního 
 • časově flexibilní poskytování služby, např.pouze v nočním režimu a o víkendech a svátcích