Měření

Měření (monitoring) spotřeby energií v reálném čase je první krok na cestě k efektivnímu hospodaření s energiemi, resp. finanční úspoře. Jedná se o nepostradatelný prvek energetického managementu schopný poskytovat online data sloužící k dalšímu zpracování. Neboli pokud budovu měříme, víme přesně jak se chová, jakou má spotřebu vody, známe průběh spotřeby el. energie, tepla, víme jakou má termodynamiku. Jsme tedy schopni postupovat k efektivitě pomocí jasných a plánovaných kroků. 

 

                           PLYNOMĚRY       ELEKTROMĚRY       VODOMĚRY       KALORIMETRY       TEPLOTY

 

Online data pro potřeby:

Správce, energetika 

 • přehledy, grafy 
 • pravidelné vyhodnocení spotřeby energie 
 • hlášení o nestandardních situacích (nadlimitní spotřeba, havárie)
 • vyhodnocení dosažených úspor
 • optimalizace odběrných míst 

 

Finančního manažera 

 • průběžná kontrola nákladů
 • příprava rozpočtu a plánování
 • optimalizace dodavatelů energií
 • rozúčtování energií

 

Energetického dispečinku

 • přehled o spotřebě v reálném čase
 • nastavení nad / podlimitních stavů (hodnot) pro vyvolání alarmu 
 • včasné upozornění na poruchy, havárie 
 • pravidelné reporty o incidentech

 

Měření nebo také Smart metering je ve stručnosti soubor technologií umístěných na měřeném (odečítaném) místě komunikujících s centrálními servery a prezentací naměřených hodnot v aplikaci počítače nebo mobilního zařízení. V rámci budovy nebo areálu zařízení mezi sebou komunikují bezdrátově na frekvenci určené k telemetrii. Instalace zařízení je tedy rychlá a nevyžaduje žádné stavební úpravy nebo výstavbu kabelové infrastruktury. Každá instalace je odlišná, počet instalovaných prvků, jejich umístění, radiová propustnost, nepřítomnost napájení atd. Připravíme vždy technicky nejvhodnější řešení ve vztahu k požadavkům zákazníka. 

  

Přínosy měření:

 • získáte přesný přehled o spotřebě energií v reálném čase
 • aktivní / pasivní spotřeba
 • odhalíte neekonomické chování uživatelů objektu 
 • minimalizujete dopady havárií, poruch, černých odběrů
 • odhalíte neefektivně fungující kotelnu, topení, přetopené prostory 
 • naměřená data jsou k dispozici kdekoliv a kdykoliv 
 • nahradíte systém tužka - papír, tzn. možné nepřesnosti při fyzickém odběru dat
 • data z měření jsou podkladem pro rozhodování o energetických opatřeních investičního charakteru
 • staré budovy mají poměrně často problémy s vodovodními rozvody, následky prasklé vody mohou v nákladech představovat vysoké částky, v kombinaci s dispečinkem zajistíme včasné varování a minimalizaci nákladů spojených s havárií 

 

Pro potředby energetického managementu jsou měřenými hodnotami spotřeba: VODY, ELEKTRICKÉ ENERGIE, PLYNU, CENTRÁLNÍHO TEPLA, VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ TEPLOTY  v referenčních bodech. Řešení je rozšiřitelné také o další hodnoty, jako např. CO2.