Regulace

Také relativně staré budovy lze efektivně regulovat a přeměnit je v energeticky efektivní a úsporné.

 

Zásadní podíl na provozních nákladech budovy mají energie. Jedná se o cca 70% z celkových nákladů po dobu živnosti budovy. Výraznou nákladovou položkou je výroba tepla. Stávající energetické systémy v budovách jsou převážně zastaralé, přičemž svoji funkci z hlediska provozu plní zpravidla neekonomicky. Generovat úspory lze různými způsoby, ale ne všechny bývají přínosné a efektivní. 

 

Realizujeme projekty pomocí moderních nástrojů, kde je zajištěná krátkodobá až střednědobá návratnost investičních prostředků. Naše systémy jsou plně automatizované, bez nutnosti lidského zásahu a vzdáleně řiditelné. 

 

Regulace: 

  • kotelny (plyn, centrální teplo - výměník)
  • otopné soustavy pomocí vnitřních čidel
  • zónová regulace (IRC) - otopná soustava do úrovně radiátoru 

 

Moderní způsoby regulace umožňují proměnit jakoukoliv budovu v chytrou. Cílem je dosáhnout maximální efektivity na úrovni spotřeby, tj. optimalizovat regulaci zdroje, nastavení útlumů nebo teploty. Systém je vzdáleně řízený přes aplikaci do úrovně nastavení jednotlivých zón. Řešení chytré regulace je stavebnicové. Její nasazení lze rozfázovat a to od regulace zdroje přes topné větvě až do úrovně regulace konkrétní místnosti (IRC).

 

Reálná úspora za teplo je od 20%.