Regulace

Každou budovu lze efektivně regulovat a přeměnit ji v energeticky efektivní s úsporným provozem.

 

Zásadní podíl na provozních nákladech budovy mají energie. Jedná se o cca 70% z celkového objemu, největší položkou jsou prostředky na zajištění vytápění budovy. Většina budov postárá vyspělé řídící a regulační systémy, jejich topné soustavy jsou zastaralé. Často se nacházejí ve špatném technickém stavu a jejich provoz je značně neekonomický.

 

Realizujeme projekty pomocí moderních nástrojů, kde je zajištěná krátkodobá až střednědobá návratnost investičních prostředků. Naše systémy jsou plně automatizované, bez nutnosti lidského zásahu a vzdáleně řiditelné. 

 

Typy dodávaných regulací: 

  • patní regulace - regulace zdroje tepla a jeho distribuce v objektu
  • zónová regulace (IRC) - regulace až na úroveň místnosti

 

Moderní způsoby regulace umožňují proměnit jakoukoliv budovu v chytrou. Cílem je dosáhnout maximální efektivity na úrovni spotřeby, tj. pomocí regulačního systému řídit teploty v budově podle požadavků tak, jak se mění v čase. Systém je vzdáleně řízený přes aplikaci do úrovně nastavení jednotlivých zón. Řešení chytré regulace je stavebnicové. Její nasazení lze rozfázovat a to od regulace zdroje přes topné větvě až do úrovně regulace konkrétní místnosti (IRC).

 

Reálná úspora v nákladech se pohybuje od 20%. V praxi jsou případy, kdy bylo dosaženo úspory i přes 50%. 

Pokud je v budově plánována rekonstrukce zdroje tepla, doporučujeme nejprve budovu zregulovat a následně vycházet z reálné spotřeby.