Poradenství

Zajistíme objektivní posouzení stávajícího způsobu využívání a hospodaření s energiemi v objektu.  Navrhneme opatření vedoucí ke snížení spotřeby, resp. zvýšení efektivity energetického hospodářství. Opatření mohou být povahy smluvní, organizační, nebo technické, ale vždy se stejným cílem: ÚSPORA. Připravíme komplexní koncepci řízení energií, nebo jen dílčí návrh, dle požadavku zákazníka. Postupujeme v logických krocích, aby přínos pro zákazníka byl co nejefektivnější, tj. rozumná výše úspory provozních nákladů v souladu s investičními.

 

Poradenství:

  • audit, pasport objektu
  • komplexní hledání energetických úspor
  • elektrická energie
  • teplo
  • osvětlení
  • voda