Energetický management

Energetické hospodářství je součástí agendy každé obce, vlastníka / provozovatele areálu či budovy. K hospodaření s energiemi lze přistupovat mnoha způsoby….ten správný, aktivní představuje Energetický management  neboli soubor opatření s cílem efektivně řídit a snižovat spotřebu energie.

 

Permanentní a kontinuální proces energetického managementu zahrnuje řadu opatření:

 • kontrola fakturovaných služeb od dodavatelů nebo vlastních energetických zařízení
 • měření
 • vyhodnocení potenciálu úspor po realizaci úsporných opatření
 • následná kontrola výše předpokládaných úspor
 • kompletní neustálé opakování a aktualizování ve vztahu k požadavkům a možnostem        

 

Cílem je zajistit maximální efektivitu při nakládání s energiemi, plnit stávající normy, plánovat a rozhodovat o energetice ve vztahu k normám budoucím.

 

Připravit a efektivně provozovat energetický management není investičně náročné, ale naopak je kladen důraz na koncepční přístup. Pracovat s energiemi správně, předpokládá vyčlenit osobu energetického manažera, který si energetickou agendu přijme za svou a bude se jí naplno věnovat. Data-Ing nabízí pomoc s budováním energetického managementu nebo jeho částečné, resp. úplné převzetí a zajištění této činnosti formou služby. 

 

Zajistíme pro Vás:

 • pasport budovy (odběrných míst, vytipování zařízení majících zásadní podíl na celkové spotřebě)
 • měření v kombinaci s energetickým dispečinkem
 • měření a vyhodnocování faktorů majících největší podíl na spotřebě energie
 • pravidelná vyhodnocení spotřeby energií s návrhy změn
 • vytvoření dlouhodobé koncepce - energetického plánu
 • realizaci konkrétních opatření
 • vyhodnocení dosažených výsledků
 • kooperace s pověřenými zaměstnanci při zasmluvňování vztahů s dodavateli